YOGA – PILATES – FITNESS

Pravidla ONLINE kurzu a ONLINE lekce


1)    Účastník online kurzu a online lekce (dále též jen „Účastník“) se zavazuje, že žádným způsobem nikomu nepředá, nepřepošle či jinak nezprostředkuje zaslaný internetový odkaz na online cvičení a jakékoliv další přihlašovací údaje k online kurzu a online lekci. Přihlašovací odkazy a údaje jsou vždy určeny pouze pro konkrétního Účastníka, který se do konkrétního online kurzu či lekce přihlašuje a není určen pro další šíření třetím osobám.

 

2)    Účastník dále není oprávněn si online kurz a lekce žádným způsobem nahrávat nebo ukládat, resp. pořizovat jakýkoliv záznam online kurzu a lekcí za účelem pozdějšího sledování či za účelem jeho dalšího šíření nebo zprostředkování dalším osobám. Online kurz a online lekce jsou určeny pouze pro tzv. živé sledování a ne pro jakékoliv jiné využití, ukládání, nahrávání, pořizování kopií, rozmnožování či šíření mezi další osoby.

 

3)    V případě porušení shora uvedených pravidel online kurzů a online lekcí se Účastník zavazuje nahradit provozovateli online kurzu a lekcí veškerou škodu, včetně ušlého zisku. 


YOGA – PILATES – FITNESS

YOGA – PILATES – FITNESS

CVIČENÍ pro zdraví a funkční tělo