PILATES – POWER YOGA – YOGA – FITNESS

PODĚKOVÁNÍ Vám všem!

ZPĚTVelké poděkování

 

...patří Vám všem za podporu VI. ročníku sponzorského cvičení v Libranticích

v prosinci 2019. 

 

Pro azylový dům (maminky s dětmi) v Hradci Králové jsme celkem

darovali  
„zdravě odcvičených“ 15.000,-Kč


 

Tato částka je věnována na výlet a metodu CANISTERAPIE.

Co tato metoda znamená?
Canisterapie je název pro metodu pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na potřebné osoby, prostřednictvím speciálně vedeného a cvičeného psa nebo feny. 

Kontakt se psem představuje účinné rozptýlení pro lidi trpící psychickými poruchami, depresí nebo pro ty, kteří se prostě cítí opuštěně. Například v domovech pro seniory nebo v dětských domovech, kde je pes pro děti kamarádem a tvorem, o kterého se musí starat, a tak se lépe srovnají se ztrátou rodičů.

V ústavech pro mentálně a fyzicky postižené pes tvoří součást rehabilitace, protože napomáhá procvičování některých částí těla. Velmi významnou a úspěšnou metodou je polohování.
Canisterapie se také uplatňuje jako pomocná psychoterapeutická metoda při řešení různých situací v případě, že jiné metody nejsou účinné nebo použitelné. 

Canisterapie má vliv na psychologickou a sociálně-integrační stránku člověka. Vliv je tedy zásadně dvojí – psychosociální a fyziorehabilitační. Canisterapeut může psem aktivovat myšlení, paměť, komunikaci, učení se (mluvenou řeč, neverbální projevy atd.) ale i motoriku (chůzi, pohyb paží, rukou a prstů atd.). .

Canisterapii lze úspěšně zařadit do okruhu sociální rehabilitace. 

(Čerpáno z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Canisterapie)


VELICE Vám všem ještě jednou děkujeme, jste úžasní!!!!

 
Velké poděkování za všechny!
Šárka, Vlasta a Aneta
 PILATES – POWER YOGA – YOGA – FITNESS

PILATES – FITNESS

CVIČENÍ pro zdraví a funkční tělo